Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii

Problematyka: Geneza struktury wyższych funkcji psychicznych i jej związki z rozwojem układu nerwowego.
Opiekun naukowy: dr Sławomir Jabłoński
Przewodnicząca: Nicola Łazarów (IV rok psychologii)

 

Koło Naukowe Psychologii Rodziny

W ramach funkcjonowania Sekcji proponujemy Wam trzy główne formy działalności: 1) grupy seminaryjno-dyskusyjne poświęcone analizom problemów teoretycznych w obszarze psychologii rodziny (m. in. psychologiczne koncepcje funkcjonowania rodziny, zmiany w zakresie modeli ról rodzinnych, alternatywne formy życia rodzinnego, problemy wychowawcze w rodzinie), 2) pomoc w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz możliwość włączenia się w już prowadzone badania (proponowane problemy badawcze: prospektywne aspekty rodzicielstwa; doświadczanie bliskości w rodzinie, psychologiczne uwarunkowania satysfakcji małżeńskiej), 3) spotkania z praktykami i teoretykami z zakresu familiologii. Planujemy także współpracę z kołami naukowymi o podobnym profilu zainteresowań naukowych, a także przygotowywanie referatów na konferencje oraz publikacji naukowych na bazie prowadzonych badań.

kontakt: e-mail, czw. 11.15-13.15 (pok. 88); Kamil Janowicz e-mail, czw, 13:00-14:00 (pok. 95)
opiekunka naukowa: dr hab. Lucyna Bakiera

 

Koło Naukowe Zrozumieć Niepełnosprawność Intelektualną

Organizujemy:

  • spotkania seminaryjno-dyskusyjne
  • spotkania ze specjalistami – badaczami oraz praktykami pracującymi z osobami z NI
  • warsztaty
  • realizujemy projekty badawcze

Obecnie przygotowujemy test do badania postaw wobec osób z NI. Spotykamy się 2-3 razy w miesiącu w Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia.

Opiekunami naukowymi koła są prof. dr hab. Anna I. Brzezińska oraz dr Małgorzata Rękosiewicz 

Aktualności:  https://www.facebook.com/zrozumiec/

 

Empatyczni – logo + opis + odnośnik / kontakt